Nacházíte se

Talentová akademie 2020

Hledáme: 12 studentů, kteří mají odvahu použít laser k dalším objevům
Odhalíme: náš výzkum s nejsilnějšími lasery světa
Nabízíme: zážitek na celý život a pro ty nejtalentovanější i nabídku další spolupráce
Jsme: Laserová centra ELI Beamlines a HiLASE

Přidej se do týmu nadaných středoškoláků, staň se součástí Talentové akademie 2020!

Laserová centra ELI Beamlines a HiLASE v Dolních Břežanech již počtvrté nabízejí středoškolským studentům možnost zapojit se do programu Talentové akademie a vyzkoušet si práci vědeckých pracovníků v profesionálních laboratořích. Tímto unikátním způsobem pomáhají tato špičková vědecká pracoviště Fyzikálního ústavu AV ČR vychovávat další generaci vědců. Nejlepším účastníkům Talentové akademie nabízejí navazující spolupráci ve formě stáží, během kterých se studenti zapojují do reálných vědeckých projektů po boku předních laserových fyziků.

Studenti se již nyní mohou na webu www.talentovka.cz zapojit do internetového kola, ve kterém na ně čeká několik příkladů a sestavení optického experimentu. Dvanáct nejlepších řešitelů si pak v říjnu během třídenního finále vyzkouší simulaci skutečného vědeckého experimentu v profesionálních laboratořích laserových center.

Talentová akademie je možností, jak si zlepšit své znalosti a schopnosti v oblasti laserové fyziky a optiky. V současné době navíc doplňuje iniciativu Akademie věd “Věda na doma”, která se právě online popularizaci vědy věnuje.

Letošní ročník bude probíhat v duchu oslav 60. výročí laseru. 16. května 2020 tomu bude přesně šedesát let, kdy americký fyzik a inženýr Theodore H. Maiman spustil vůbec první funkční laser. Laser bývá právem označován za největší objev minulého století. Ostatně těžko si dnes bez jeho existence představíme většinu vědních oborů a průmyslových odvětví. Ať už se jedná o výrobu elektroniky, internet, výzkum ultra-rychlých dějů, obrábění kovů nebo o kvantové počítače, ve všech těchto oborech si laser vydobyl své nenahraditelné místo. Česká republika má ve výzkumu laserových technologií dlouhou tradici. Již v roce 1963 byly u nás v provozu tři lasery a naši vědci se tak zařadili po bok světových průkopníků laserové fyziky.

„HiLASE a ELI Beamlines reprezentují světovou špičku laserového výzkumu. Především díky kvalitnímu mezinárodnímu vědeckému týmu a přístupu k nejmodernějším laserovým technologiím mohly být v těchto centrech postaveny nejvýkonnější lasery světa, které našim vědcům dávají nepředstavitelné možnosti dalšího výzkumu“, popisuje současnou českou laserovou fyziku Tomáš Mocek, vedoucí centra HiLASE. A právě tato laserová centra nyní dávají středoškolským studentům možnost se zblízka seznámit se současným laserovým výzkumem.

Hlavním cílem Talentové akademie je představit středoškolákům skutečnou podobu vědecké práce. Ta začíná studiem literatury, pokračuje návrhem a realizací experimentu a končí předáním výsledků kolegům a veřejnosti. „Talentová akademie mi ukázala, že za špičkovými vědeckými pracovišti nemusíme jezdit daleko za hranice, ale stačí sednout na autobus na Kačerově a za pár minut jsme tam. Také to, že lidé působící na těchto pracovištích jsou naprosto normální a člověk si s nimi může dobře popovídat. A konečně, že věda je oblast, které bych se v budoucnu ráda věnovala,“ zmiňuje svou osobní zkušenost účastnice loňské Talentové akademie Daniela Kropáčková.

Vědci během finále mentorují tři týmy studentů a společnými silami se snaží vyřešit zadaný výzkumný problém. Studenti získají spoustu nových informací z optiky, chemie, konstruktérství, programování nebo 3D tisku a naučí se používat vědecké přístroje. Mentoři pouze usměrňují jejich nápady do rámců možností současné vědy a technologií a seznamují je s potřebnou teorií. Skutečné řešení zadaného problému, návrh experimentu, získání a zpracování dat je však plně v rukou finalistů. Talentová akademie je unikátní právě ve volnosti, kterou studenti při práci ve vědeckých laboratořích mají.

Centra ELI Beamlines a HiLASE pomocí Talentové akademie také hledají své budoucí výzkumné pracovníky. Vybraným účastníkům akce nabízejí navazující spolupráci mj. ve formě letních stáží, během nichž se studenti zapojují do reálných vědeckých projektů center.

Svoji osobní zkušenost se stážistou, absolventem historicky prvního ročníku Talentové akademie 2017, líčí Martin Přeček z experimentálního týmu centra ELI Beamlines. „S Pavlem jsme několik týdnů společně pracovali jednak na reálném výzkumném úkolu, který se týkal měření parametrů nové mikrofluidické kapalinové trysky, a dále na přípravě a ověření vědeckého zadání následujícího ročníku Talentové akademie, kdy samostatně provedl ověření většiny chemických postupů. Pavel se ukázal jako skvělý pracovník, jemuž jsem mohl svěřit dlouhodobější trpělivé řešení úkolů.“

Zájemci se do Talentové akademie 2020 mohou hlásit od 20. dubna do 14. července 2020 na webových stránkách www.talentovka.cz a zabojovat tak o místo mezi dvanácti finalisty, kteří dostanou příležitost vyzkoušet si práci v laserových centrech.

Pokud během programu usoudíme, že by ses v budoucnu mohl/a stát plnohodnotným členem vědeckého týmu, ať už díky tvému zápalu, znalostem, nebo schopnosti nacházet inovativní řešení, nabídneme ti dlouhodobou spolupráci s našimi výzkumníky. V tomto programu není co ztratit, lze jen získat. Tak pojď do toho s námi a přihlaš se do Talentové akademie!

Co čeká na dvanáctku finalistů:
Zblízka se seznámíš s prací vědeckých týmů a chodem laserových center.
Vyzkoušíš si práci v čisté laserové laboratoři, která je běžně přístupná pouze vybraným zaměstnancům Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR.
Na tři dny se staneš nepostradatelnou součástí výzkumného týmu a prakticky si rozšíříš znalosti v oblasti laserových technologií.
Tvým mentorem bude vědecký pracovník laserového centra, pod jehož vedením budeš v týmu pracovat na společném projektu.
Čeká tě návrh řešení, realizace experimentu, vyhodnocení dat i prezentace výsledků.
Pokud se osvědčíš, nabídneme ti další spolupráci s našimi vědci a možnost osobního rozvoje.
Hlavním jazykem Talentové akademie je čeština, konverzace s některými lektory může probíhat i v angličtině.

Základní informace:
Profil uchazeče: student čtyřletého gymnázia, vyšších stupňů osmiletého gymnázia (kvinta – oktáva) či odborné SŠ se zájmem o přírodovědné předměty, zejména pak fyziku.
Vyplnění on-line přihlášky a dotazníku do 14. 7. 2019: www.talentovka.cz
Z přihlášených účastníků vybere odborná porota 12 finalistů. Nezávislá porota je složena z vědců Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR. Všichni účastníci soutěže budou o výsledku informováni prostřednictvím e-mailu do 24. srpna 2020.
Datum finále: 2. - 4. října 2020, Dolní Břežany.
Organizátoři: Fyzikální ústav AV ČR – Laserová centra ELI Beamlines a HiLASE
Každý vybraný finalista uhradí do 25. 9. 2020 motivační poplatek 500 Kč. Pokyny k platbě finalistům zašleme e-mailem. Částka bude finalistovi vrácena v případě absolvování finále.

Kontaktní osoby pro případ vašich otázek:
HiLASE: Radka Kozáková, infoattalentovka [dot] cz, Radka [dot] Kozakovaathilase [dot] cz, 601 560 164
ELI Beamlines: Hana Strnadová, infoattalentovka [dot] cz, Hana [dot] Strnadovaateli-beams [dot] eu, 601 560 333

Pořádání Talentové akademie je podpořeno projektem Zkvalitnění strategického řízení Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání.