Nacházíte se

Stážisté Fyzikálního ústavu bodovali na konferenci Otevřené vědy 2019

V rámci programu Otevřená věda se ve dnech 21. a 22. listopadu 2019 konala přehlídka výsledků studentských stáží - Studentská vědecká konference. Ve vědní oblasti o neživé přírodě se udělovala dvě první, dvě druhá a dvě třetí místa. Stážisté z FZU se umístili hned třikrát.

Stážisté z FZU se umístili hned třikrát

První místo získal Petr Kahan, který pod vedením Aleše Cahlíka v rámci stáže „Nanosvět - jak zobrazit atomy a zkoumat jejich magnetické vlastnosti?“ vyvíjel metodu leptání antiferomagnetických hrotů ze slitiny MnNi. Ty následně využil pro studium magnetických vlastností atomárních systému ve spinově-polarizovaném mikroskopu STM (Skenovací Tunelovací Mikroskop).

Na stříbrné pozici se umístil Matěj Havelka, jenž pracoval pod vedením Petra Tobišky v rámci stáže „Fotodetektory pro částicovou fyziku“ na charakterizaci fotonásobičů od výroby odporového děliče přes stavbu aparatury až po naměření a vyhodnocení dat.

Pro třetí místo zamířil Šimon Sukup, jenž se pod vedením Olega Heczka zabýval, v rámci široce definovaného tématu „Studium martensitické transformace a fázových rozhraní pomocí optické a elektronové mikroskopie“, porovnáním magnetické a mechanické energie nutné k magneticky indukované reorientaci a úspěšnou konstrukcí nano-pumpy využívající tento efekt.

Autor: Petr Tobiška