Nacházíte se

Stalo se

Dne 4. února 2019 zemřel ve věku 90 let Ing. Bohuslav Březina, CSc.

Po ukočení aspirantury v r. 1955 pracoval v keramickém výzkumném ústavu v Klenčí a v Hradci Králové, odkud v r. 1957 přešel do Fyzikálního ústavu ČSAV, kde se začal věnovat pěstování monokrystalů s ferroelektrickými...

Ve středu 17. října 2018 zemřel ve věku nedožitých 94 let dlouholetý ředitel Fyzikálního ústavu, spoluzakladatel laserových pracovišť v Československu a vášnivý vodák doc. Luděk Pekárek.

Fyzikální ústav Československé akademie věd (FÚ ČSAV) byl založen roku 1954. Již rok po jeho založení...

Bezmála dvacet laboratoří na dvou místech si během své návštěvy Fyzikálního ústavu prohlédla předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová. Program sahal od ranních hodin do pozdního odpoledne, a byl pro to důvod: Fyzikální ústav je největším pracovištěm Akademie věd a spadají pod...

V pátek dne 8. září 2017 zemřel Ing. Miroslav Maryško, CSc., bez jednoho měsíce padesát let zaměstnanec Fyzikálního ústavu. Po absolvování Fakulty slaboproudé elektrotechniky ČVUT byl nejprve zaměstnán ve Výzkumném ústavu sdělovací techniky, kde pracoval v oddělení zabývajícím se aplikacemi...

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová během své návštěvy Chicaga navštívila Fermiho národní urychlovací laboratoř (Fermilab) v pátek 13. 11. 2015. Hosty přivítal ředitel Fermilab Nigel Lockyer. Zástupce ředitele Joe Lykken představil v úvodní přednášce...

Stavba mezinárodního laserového centra ELI Beamlines začala před třemi lety a 30. června 2015 byla dokončena první etapa výstavby. Za přítomnosti generálního ředitele Generálního ředitelství EK pro výzkum a inovace Roberta-Jana Smitse a dalších významných hostů...

Po odhalení busty Václava Havla v americkém kongresu 19. 11. 2014 českou vládní a parlamentní delegací odjela část delegace do Chicaga, kde navštívila 21.11. Fermiho národní urychlovačovou laboratoř (Fermilab). Návštěvy se zúčastnili předseda Poslanecké sněmovny PČR Jan Hamáček...

24. září 2014 bylo v Dolních Břežanech za účasti mnoha významných hostů a zástupců médií slavnostně otevřeno nové pracoviště Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. - laserové centrum HiLASE. Při slavnostním křtu základního kamene budovy krátce promluvili čestní hosté – předseda AV ČR Prof. Ing. Jiří...

Jarní workshop HEPiX 2012 uspořádal ve dnech 23.–27. 4. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na sto odborníků z 15 států, zabývajících se zpracováním dat v oblasti fyziky částic ve více než dvaceti výpočetních centrech institucí a na univerzitách, přijelo do Prahy, aby zde diskutovalo o...

Významné životní jubileum - 80 let - oslavil 26. dubna 2012 profesor Jan Fischer, pracovník Fyzikálního ústavu AV ČR. Jan Fischer pracuje ve Fyzikálním ústavu od r. 1954 a byl dlouhá léta vedoucím oddělení fyziky vysokých energií (dnešní Sekce...

Stránky