Nacházíte se

Technicko-hospodářská správa (THS)

Technicko-hospodářská správa (THS) je komplexní podporou ústavu, zejména vědeckých sekcí. Připravuje rozpočet ústavu. Řeší problematiku financování rozpočtů jednotlivých projektů a zakázek, jejich přípravu, čerpání i vyúčtování. Zajišťuje personální a mzdové záležitosti zaměstnanců a jejich pracovní cesty a zahraniční návštěvy pozvaných hostů. Vede účetnictví, vyřizuje a eviduje došlé a vydané faktury, řeší daňovou problematiku ústavu a investiční a drobný majetek. V součinnosti s kolegy nejen z vědeckých sekcí spolupracuje na zadávání veřejných zakázek. Realizuje veškeré objednávky, zajišťuje chod skladů, řádně udržuje vozový park a proškoluje řidiče. Spravuje, udržuje a opravuje ústavní budovy a zařízení, zajišťuje dodávky energií, ostrahu a úklid veškerých prostor.

Vedoucí
Telefon: 
(+420) 266 05 2103, (+420) 286 890 465
E-mail: 
Zástupce vedoucího
Telefon: 
(+420) 266 052 767
Sekretářka
Telefon: 
(+420) 266 052 111