Nacházíte se

Sekce fyziky kondenzovaných látek

Předmětem výzkumu sekce je teoretické a experimentální studium struktury a vlastností kondenzovaných látek, především multiferoických, piezoelektrických a spintronických materiálů, kapalných krystalů, moderních kovových materiálů, funkčních technických materiálů, jako jsou slitiny s tvarovou pamětí, diamantových povlaků, magnetických Heuslerových materiálů a tenkých vrstev.

Teoretický výzkum v sekci je zaměřen na studium elektronové a krystalové struktury a jejich vzájemné provázanosti, na optické vlastnosti a na transport náboje v nehomogenních prostředích včetně dynamických přechodových jevů. Dále studujeme změny struktury a fyzikálních vlastností pevných látek v souvislosti s fázovými, magnetickými a dielektrickými přechody.

V oblasti metodické rozvíjíme zejména metody skanovací a tranmissní elektronové mikroskopie, rentgenové a neutronové difrakce, dále pak používáme spektroskopické a chromatografické metody pro určování chemického složení a provádíme měření magnetických a jiných fyzikálních vlastností materiálů v širokém teplotním oboru od několika K do 1300K. V sekci dále pracují moderně vybavené sekční mechanické dílny.

Department of Dielectrics Research groups Students Papers Department of Functional Materials Research groups Laboratories Students Papers Department of MMM Research groups Laboratories Students Papers Department of CMT Students Papers Department of Material Analysis Laboratories Students Papers Department of Chemistry Laboratories Students Papers Research Groups Laboratories Workshops Students Papers
Vedoucí
Telefon: 
(+420) 266 052 657
Fax: 
(+420) 286 890 527
Zástupce vedoucího
Telefon: 
(+420) 266 052 154
E-mail: 
Sekretářka
Telefon: 
(+420) 266 052 613