Nacházíte se

Projekty

 Rámcové programy EU

Fyzikální ústav se účastní projektů Rámcových programů, které jsou plně hrazeny z prostředků EU. Aktuální řešené projekty jsou uvedeny na této stránce.

Projekty 7. rámcového programu

Projekty programu HORIZONT 2020

 

 Projekty Operačních programů

Fyzikální ústav je účastníkem projektů v rámci Operačních programů, které jsou financovány z Evropských strukturálních a investičních fondů.

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

OP Praha - pól růstu ČR

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 

 Projekty velkých výzkumných infrastruktur

Fyzikální ústav AV ČR je příjemcem účelové podpory na následující projekty velkých výzkumných infrastruktur. Za jejich podporu v ČR je zodpovědné Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

 

 

Ukončené projekty

Databáze projektů ve FZÚ