Nacházíte se

Organizační schéma FZÚ

Interní auditor BOZP a PO Centrální úsek Vědecký tajemník Sekretariát ředitele Vědecká knihovna Slovanka Odd. síťování a výpočetní techniky Dozorčí rada Ředitel Rada FZÚ Zástupce ředitele Zástupce ředitele pro ELI a HiLASE Zástupce ředitele pro cílený výzkum Technicko-hospodářská správa ústavu Odd. personální a mzdové Odd. finanční účtárny Odd. provozní účtárny a rozpočtu Odd. zásobování a dopravy Odd. technicko-provozní Zástupce ředitele pro pracoviště Cukrovarnická Sekce fyziky elementárních částic Odd. astročásticové fyziky Odd. experimentální fyziky částic Odd. teorie a fenomenologie částic Odd. vývoje detektorů a zpracování dat Sekce fyziky kondenzovaných látek Odd. magnetických měření a materiálů Odd. dielektrik Odd. materiálové analýzy Odd. funkčních materiálů Odd. teorie kondenzovaných látek Odd. chemie Sekce fyziky pevných látek Odd. polovodičů Odd. spintroniky a nanoelektroniky Odd. strukturní analýzy Odd. magnetik a supravodičů Odd. tenkých vrstev a nanostruktur Odd. optických materiálů Odd. vědecké knihovny v Cukrovarnické Odd. mechanických dílen v Cukrovarnické Odd. THS v Cukrovarnické Sekce optiky Odd. analýzy funkčních materiálu Odd. optických a biofyzikálních systémů Odd. nízkoteplotního plazmatu Společná laboratoř optiky Odd. optických a mechanických dílen Na Slovance Sekce výkonových systémů Odd. radiační a chemické fyziky Centrum HiLASE Odd. technické podpory Sekce realizace projektu ELI Beamlines Odd. laserových systémů Odd. experimentálních programů Beamlines Odd. systémového inženýrství Odd. konstrukční a projekční podpory Odd. financování a monitoringu Odd. akvizic a logistiky Odd. řízení projektů Odd. transferu technologií

Více informací získáte po kliknutí na příslušnou položku organizačního schematu.