Nacházíte se

Výzkumná témata oddělení 12

 • Dynamika strukturních (zejména feroelektrických) fázových přechodů: experiment a teorie
 • Multiferoické materiály
 • Feroelektrické heterostruktury a napnuté vrstvy

  Celý text »

 • Polovodiče pro ultrarychlou optoelektroniku
 • Transport náboje v neuspořádaných a nanostrukturovaných polovodičích
 • Laditelné materiály a struktury pro THz aplikace

  Celý text »

 • Ramanovský spektroskopický výzkum Jahn-Tellerových fázových přechodů
 • Výzkum relaxorových feroelektrik pomocí neelastického neutronového rozptylu
 • Kombinované PFM a Ramanovské studie doménových struktur

  Celý text »

 • Teorie efektivního prostředí
 • Domenové stěny a domenové struktury
 • ab-initio výpočty pro perovskitová ferroelektrika

  Celý text »

 • Příprava nových keramických materiálů, např. EuTiO3
 • Růst krystalů, např. piezoelektrického KIO3
 • Technologie "měkké chemie", např. vyplňování nanoporézních materiálů feroelektriky

  Celý text »

 • Feroelektrické a antiferoelektrické struktury v látkách s chirálními tyčinkovými molekulami a s nechirálními molekulami zalomeného tvaru
 • Dielektrické, elektrooptické a optické vlastnosti a vlastnosti relaxačních modů v polárních kapalných krystalech
 • Fotoelektrický jev ve fotocitlivých kapalných krystalech

  Celý text »