Nacházíte se

Pracovní skupiny oddělení 12

Výzkumné aktivity oddělení dielektrik jsou organizovány v rámci šesti spolupracujících výzkumných skupin:

  • Dielektrická a infračervená spektroskopie
  • THz věda a technologie
  • Spektroskopie rozptylu světla a neutronů
  • Teorie a počítačové simulace
  • Příprava dielektrických materiálů
  • Kapalné krystaly

  Celý text »

Zaměřujeme se na studium dielektrických a vibračních spekter feroelektrik ve formě krystalů, keramik, tenkých vrstev a multivrstev. Měření provádíme v širokém spektrálním a teplotním oboru (1mHz – 150 THz, 5 – 950 K).

  Celý text »

Naše skupina používá tzv. optoelektronický přístup ke generování a detekci širokopásmových THz pulsů, při němž se využívá frekvenční konverze ultrakrátkých optických pulsů do THz spektrální oblasti. Tato technika se nazývá THz spektroskopie v časovém oboru a je schopna měřit komplexní dielektrická a vodivostní spektra různých typů vzorků ve spektrální oblasti od 5 do 80 cm-1. Navíc fakt, že generování a detekce THz záření jsou synchronizovány s laserovými pulsy otevírá možnost

  Celý text »

Skupina se věnuje studiu dynamiky krystalové mřížky pomocí rozptylových metod, zejména pomocí Ramanova rozptylu a neealstického rozptylu neutronů.

  Celý text »

Skupina se věnuje teoretickému studiu a modelování fyzikálních vlastností dielektrických látek, zejména modelování mřížkové dynamiky, vlastnostem ferroelektrických doménových stěn a doménových struktur a modelování efektivních vlastností kompozitních materiálů.

  Celý text »

Skupina se věnuje především rozvíjení metod přípravy materiálů a charakterizaci strukturních fázových přechodů, např. pomocí kalorimetrických měření, strukturní analýzy, nelineárních optických metod.

  Celý text »

Pracovní skupina kapalných krystalů studuje nové typy kapalných krystalů s dipolárním uspořádáním. Cílem studia je lépe porozumět příčinám vzniku fází, topologickým defektům a nízkofrekvenčním relaxacím, které zjišťujeme pomocí dielektrické spektroskopie.

  Celý text »