Nacházíte se

Seznam oddělení

Sekce fyziky elementárních částic

Oddělení astročásticové fyziky (16)
Oddělení experimentální fyziky částic (22)
Oddělení teorie částic a kosmologie (29)
Oddělení vývoje detektorů a zpracování dat (33)

Sekce fyziky kondenzovaných látek

Oddělení magnetických měření a materiálů (11)
Oddělení dielektrik (12)
Oddělení materiálové analýzy (17)
Oddělení funkčních materiálů (18)
Oddělení teorie kondenzovaných látek (23)
Oddělení chemie (32)

Sekce fyziky pevných látek

Oddělení povrchů a molekulárních struktur (13)
Oddělení polovodičů (14)
Oddělení spintroniky a nanoelektroniky (15)
Oddělení strukturní analýzy (19)
Oddělení magnetik a supravodičů (24)
Oddělení tenkých vrstev a nanostruktur (26)
Oddělení optických materiálů (27)

Sekce optiky

Oddělení analýzy funkčních materiálů (28)
Oddělení optických a biofyzikálních systémů (21)
Oddělení nízkoteplotního plazmatu (25)
Společná laboratoř optiky (SLO) (38)
Optické a mechanické dílny Na Slovance (31)

Sekce výkonových systémů

Oddělení radiační a chemické fyziky (52)
Centrum HiLASE (53)
Oddělení technické podpory (55)

Centrální úsek

Sekretariát ředitele (10)
Vědecká knihovna Na Slovance (71)
Oddělení síťování a výpočetní techniky (20)

Technicko-hospodářská správa (THS)

Personální a mzdové oddělení (42)
Oddělení finanční účtárny (40)
Oddělení provozní účtárny a rozpočtu (41)
Oddělení zásobování a dopravy (43)
Technicko-provozní oddělení (34)
Oddělení podpory THS (49)

Administrativní úsek Cukrovarnická

Vědecká knihovna v Cukrovarnické (72)
Oddělení technicko-hospodářských služeb v Cukrovarnické (44)
Mechanické dílny v Cukrovarnické (30)

Sekce realizace projektu ELI Beamlines

Oddělení laserových systémů (91)
Oddělení experimentálních programů Beamlines (92)
Oddělení technické infrastruktury a přístrojových služeb (97)
Oddělení konstrukční a projekční podpory (93)
Oddělení financování a monitoringu (94)
Oddělení akvizic a logistiky (95)
Oddělení řízení projektů (96)
Oddělení transferu technologií (98)