Nacházíte se

Historie FZÚ

Historie Fyzikálního ústavu AV ČR (FZÚ) je dosti složitá, protože ústav vznikal postupně reorganizací, slučováním a přejmenováním různých fyzikálních pracovišť. Dnešní podoby se nakonec dočkal až v r. 1979, sloučením Fyzikálního ústavu ČSAV s Ústavem fyziky pevných látek ČSAV a s oddělením nízkých teplot, vyčleněným z Ústavu jaderné fyziky ČSAV v Řeži. Na tomto místě připomeneme jen nejdůležitější historické mezníky. V roce 2014 Fyzikální ústav oslavil 60 let od svého založení.

1932-1934

Vytváří se nové pracoviště, t.zv. Fyzikální výzkum Škodových závodů (FVŠZ) z podnětu Škodových závodů v Plzni a Spektroskopického ústavu Univerzity Karlovy.

1946

Vzniká Laboratoř pro nukleární fyziku (LNF).

1950

Po znárodnění vzniká z FVŠZ, po několika reorganizacích, Ústřední ústav fyzikální (ÚÚF) pod vedením J. Bačkovského.

1951

ÚÚF získává budovy Výzkumného ústavu československého průmyslu cukrovarnického (VÚC) v Cukrovarnické ulici v Praze - Střešovicích. Tyto budovy, postavené v letech 1920-1923, slouží dodnes.

1952

Po založení ČSAV 17. 11. 1952 je ÚÚF přejmenován na Ústav technické fyziky (ÚTF). LNF je začleněno do ČSAV jako Laboratoř pro nukleární fyziku. Jejím prvním vedoucím se stal Václav Petržílka. Je rovněž zřízena nová Laboratoř pro experimentální a teoretickou fyziku (LETF) ČSAV pod vedením Josefa Beneše.

1953

ÚTF se stává jedním ze sedmi zakládajících ústavů ČSAV.

 

1954

Vzniká Fyzikální ústav ČSAV, sloučením Laboratoře pro nukleární fyziku (LNF) ČSAV a Laboratoře pro experimentální a teoretickou fyziku (LETF) ČSAV. Prvním ředitelem je Čestmír Šimáně.

1955

Od Fyzikálního ústavu se odštěpuje část sídlící v Hostivaři a vzniká tak základ budoucího Ústavu jaderné fyziky v čele s Č. Šimáněm. Ředitelem Fyzikálního ústavu se stává Luděk Pekárek. V Ústavu jaderné fyziky v Řeži vzniká oddělení nízkých teplot (ONT) vedené Stanislavem Šafratou.

1960

Fyzikální ústav předává svou stanici pro měření kosmického záření na Lomnickém štítě slovenské AV.

1962

ÚTF je přejmenován na Ústav fyziky pevných látek (ÚFPL). V té době je ředitelem Miroslav Rozsíval.

1970

Fyzikální ústav se přestěhoval do nově postavené budovy Na Slovance.

1979

Sloučení Fyzikálního ústavu s ÚFPL a s oddělením nízkých teplot ONT. Tím vzniká Fyzikální ústav (FZÚ) v dnešní podobě. Ředitelem je jmenován Bohumil Kvasil.

1983

Do FZÚ je začleněno oddělení aplikované fyziky plazmatu z Ústavu fyziky plazmatu ČSAV.

1989

Změny ve vedení FZÚ v souvislosti se ,,sametovou revolucí". Ředitelem se stává Svatopluk Krupička.

1998

ONT opouští Řež a stěhuje se do Tróje, kde vzniká společná laboratoř nízkých teplot (spolu s MFF UK a Ústavem anorganické chemie AV ČR). Vzniká také společné pracoviště FZÚ s Ústavem fyziky plazmatu AV ČR - Badatelské centrum PALS (Prague Asterix Laser System), vybavené jódovým laserem.

2007

Od 1. ledna 2007 se FZÚ stal veřejnou výzkumnou institucí ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb.