Nacházíte se

Etická komise FZÚ

FZÚ jako zaměstnavatel nabízí svým pracovníkům otevřené, transparentní, nediskriminační a přátelské pracovní prostředí stimulující tvořivou práci a umožňující dlouhodobý profesní rozvoj. I když jsou základní pracovní procesy stanoveny a orámovány právními předpisy, praxe s sebou přirozeně přináší mnohé hodnotové otázky, nejasnosti a spory. Proto FZU přijal závazný etický kodex a zřídil institut etické komise. Pro všechny zaměstnance to znamená možnost nebýt sám v případě etických dilemat. Etická komise je ustanovena k posuzování případů, kdy jsou porušeny obecné etické a morální principy chování pracovníků a není možné je vyřešit v rámci organizační struktury FZÚ.

Etická perspektiva nabízí pomoc v komunikaci či hledání východisek, kdy nemáme jednoznačné stanovisko. Hledání řešení v rámci etické komise může poskytnout podporu, zlepšení komunikace a zprostředkování společného řešení.

Adresa

  Etická komise FZÚ AV ČR, v. v. i.  
  Na Slovance 2  
  182 21 Praha 8  
     
  Tel.: (+420) 224 098 461  
  E-mail: dusan [dot] kuceraatvse [dot] cz  

Složení

Předseda: Mgr. Dušan Kučera, Ph.D., MBA (VŠE Praha)
     
     
Členové: Ing. Alexandr Dejneka, Ph.D. (FZÚ AV ČR)
  RNDr. Jiří Grygar, CSc. (FZÚ AV ČR)
  prof. RNDr. Václav Janiš, DrSc. (FZÚ AV ČR)
  prom. fyz. Zdeněk Kožíšek, CSc. (FZÚ AV ČR)
  RNDr. Hana Lísalová, Ph.D. (FZÚ AV ČR)
  RNDr. Jan Petzelt, DrSc. (FZÚ AV ČR)
  RNDr. Václav Špička, CSc. (FZÚ AV ČR)

Dokumenty Etické komise

Zápisy z jednání komise