Nacházíte se

Emeritní pracovníci

Emeritní vědečtí pracovníci AV ČR
Zdeněk Šimša simsaatfzu [dot] cz
Jan Fischer fischeratfzu [dot] cz
Jan Mašek masekjatfzu [dot] cz
Vladimír Nekvasil nekvasilatfzu [dot] cz
Jaroslav Šesták sestakatfzu [dot] cz
Bedřich Velický velickyatfzu [dot] cz
Karel Jungwirth jungwirthatfzu [dot] cz
Jindřich Musil musilatfzu [dot] cz
Josef Kudrnovský kudrnovatfzu [dot] cz
Vladislav Šimák († 2019)
Miloš Lokajíček († 2019)

Emeritní pracovníci AV ČR jsou členy Shromáždění výzkumných pracovníků.

Emeritní pracovníci Fyzikálního ústavu
Ladislav Červinka cervinkaatfzu [dot] cz
Vladimír Vorlíček vorlicekatfzu [dot] cz
František Franc francatfzu [dot] cz
Jan Loos loosatfzu [dot] cz