Nacházíte se

E-knihy

Předplacené elektronické knihovny

EBSCO
Multioborová databáze elektronických knih kdy se část obsahu může průběžně měnit. Uživatelé, kteří v databázi nemají založený vlastní účet, mohou vyhledávat a číst knihy online, či si vybrané části (maximálně 100 stran) uložit, vytisknout nebo zaslat prostřednictvím e-mailu. Pro stažení kompletní knihy do vlastního zařízení je nutné založení účtu (zdarma). Výpůjční lhůta je 7 dní a čtenář může mít současně vypůjčeno maximálně 50 knih.

ScienceDirect
Výběr e-knih z oblasti fyziky a astronomie, matematiky, chemie, inženýrství apod. Výběr jednotlivých vědních disciplín lze ještě zúžit.

Springer
Jedná se o multioborovou kolekci časopisů, knih a dalších materiálů. Knihy a články lze stahovat ve formátu pdf.

Springer materials - Landolt-Börnstein Database
Jedná se o největší a nejkomplexnější databázi, která je věnována informacím o materiálech, jejich vlastnostech a použití. Zahrnuje všechny svazky Landolt-Börnstein New Series, která je největší kompilací dat z fyziky a chemie započaté již v roce 1883, a řadou dalších jedinečných a specializovaných databází.

Taylor and Francis
Poskytuje přístup do vybraných e-knih od vydavatelství Taylor & Francis, CRC Press, Routledge a dalších z vědecko-technické oblasti na nové platformě po dobu jednoho roku. Následně budou koupeny e-knihy, které se využívaly nejvíce, a to s právem trvalého přístupu. Seznam dostupných titulů zde.

Wiley
Vydavatelství poskytuje plné texty časopisů i e-knih z různých vědních disciplín. Dostupné zdroje jsou označeny logem otevřeného zámku.

Volně přístupné elektronické knihovny

The Collected Papers of Albert Einstein
The Pontifical Academy of Sciences - Acta

Kramerius - Digitální knihovna Akademie věd ČR
Jedná se o sbírku digitalizovaných periodik a monografií z produkce Akademie věd ČR a jejích historických předchůdců. Veškeré bibliografické údaje a část dokumentů, které již nepodléhají autorským právům, jsou volně přístupné, obrazová data dokumentů podléhajících autorským právům jsou přístupná pouze na vyhrazeném počítači ve studovně KNAV.

DML - Czech Digital Mathematics Library
Česká digitální matematická knihovna byla vyvinuta s cílem zachovat v digitální podobě obsah většiny matematické literatury, která byla kdy publikována v českých zemích, a poskytnout volný přístup k digitálnímu obsahu a bibliografické údaje.

Volně přístupné encyklopedie a knihy


Elektronické knihy zakoupené Fyzikálním ústavem AV ČR

Elektronické knihy vydané Fyzikálním ústavem AV ČR