Nacházíte se

Dny otevřených dveří

Hlavní pravidelnou popularizační akcí pracovišť AV ČR jsou Dny otevřených dveří. Ve stanovené dny lze volně navštívit pracoviště AV ČR, vyslechnout odborné přednášky, zhlédnout výstavy nebo se zúčastnit demonstrace zajímavých experimentů. Tato akce je velmi vhodná pro studenty odborných škol a gymnázií a pro jejich učitele. Je součástí Týdne vědy a techniky - největšího vědeckého festivalu v České republice.

Fyzikální ústav pořádá Dny otevřených dveří ve dnech 12. - 16. listopadu 2019.  
Pozor: na většinu programu kvůli omezené kapacitě laboratoří doporučujeme rezervaci prostřednictvím rezervačního systému zde. Pro školní skupiny je rezervace povinná.

Pracoviště Slovanka

Na pracovišti Slovanka (vchod z ulice Pod Vodárenskou věží 1, Praha 8) probíhají Dny otevřených dveří ve čtvrtek 14. 11. od 8:30 do 16:00, v pátek 15. 11. od 8:30 do 15:00 a v sobotu 16. 11. od 9:30 do 13:15. Připraveny pro Vás máme prohlídkové okruhy a výklad k následujícím tématům:


 • Okruh 1: Materiály pro 21. století (Délka exkurze je 60 minut.)
  • Laserem připravované tenké vrstvy pro biomedicínu a optoelektroniku: Laser je unikátní zdroj záření s řadou aplikací. Zajímavé je použití laseru pro vytváření tenkých vrstev různých materiálů. V medicíně se např. jedná o vrstvy biokompatibilního materiálu pro pokrytí kovových zubních implantátů, „diamantové“ pokrytí umělých srdečních chlopní, či pokrytí cévních náhrad. Kromě ukázek laserů, depozičních zařízení a různých typů tenkých vrstev bude na exkurzi promítnuto i krátké video.
  • Materiály a nanotechnologie 21. století: Nanotechnologie se řadí k jedněm z nejčastěji diskutovaných technologií současnosti. V této oblasti hrají zásadní roli tenké vrstvy o tloušťce v měřítku několika nanometrů. Jejich vhodným strukturováním lze docílit výjimečných vlastností, které se nevyskytují u běžných materiálů. Příkladem jejich využití jsou displeje a solární články (transparentní vodivé oxidy, luminiscenční materiály, antireflexní a ochranná pokrytí), supertvrdé ochranné pokrytí řezných nástrojů, senzory plynů. Laboratoř pro přípravu tenkých vrstev využívá pokročilých vakuových technologií: magnetronové naprašování, pulzní laserové depozice a napařování elektronovým svazkem.
  • Začátky exkurzí: Čtvrtek - 09:00, 10:15, 11:30, 13:15, 14:45, Pátek - 09:00, 10:15, 12:15, 13:30, Sobota - 09:45, 11:00, 12:15, kapacita 20 osob

 • Okruh 2: Nanosvět - co dokáží kapalné krystaly a pohled elektronovým mikroskopem (Délka exkurze je 60 minut.)
  • Kapalné krystaly nejen pro obrazovky a displeje: Kapalné krystaly přitahují pozornost zejména pro svoji velkou elektrooptickou odezvu. Právě této vlastnosti se využívá při konstrukci zobrazovačů (displejů), optických závěrek, světelných filtrů, v holografii atd. Mezi nejrozšířenější aplikace patří ploché obrazovky, a to jak pro počítačové monitory, tak i pro velkoplošné televizní obrazovky. Výzkum se zaměřuje na hledání nových perspektivních kapalně krystalických materiálů, které vytvářejí nové typy uspořádání, jako jsou například feroelektrické či antiferoelektrické fáze. Molekuly některých z nově připravovaných látek obsahují fotocitlivé skupiny (např. azo­skupinu), které při osvětlení světlem určité vlnové délky mění svůj tvar a díky tomu dojde ke změně studovaných struktur a jejich fyzikálních vlastností. Studium fotocitlivých látek je dalším perspektivním směrem využití kapalných krystalů pro molekulární přepínače, paměťové prvky či záznamová média.
  • Pohled elektronovým mikroskopem do nanosvěta: Přístroje, které nám umožňují vidět pouhým okem neviditelné, se nazývají mikroskopy. Elektronové mikroskopy patří mezi nejvšestrannější přístroje pro pohled do mikrosvěta. S jejich pomocí můžeme věci nejenom vidět až po jednotlivé atomy, ale díky vzájemnému působení elektronů a zkoumaného materiálu lze získat i mnoho dalších informací, a tak například vysvětlit „Proč si kov dokáže zapamatovat svůj tvar před ohnutím“.
  • Začátky exkurzí: Čtvrtek - 09:00, 10:15, 11:30, 13:15, 14:45, Pátek - 09:00, 10:15, 12:15, 13:30, Sobota - 09:30, 10:45, 12:00, kapacita 20 osob

  Vějířovitá textura cholesterického kapalného krystalu vzniká pod vlivem přiloženého elektrického pole.
  Foto Vladimíra Novotná.


 • Okruh 3: Supravodiče a supravodivost (Délka exkurze je 60 minut.)
  • Supravodivost je jedním z nejzajímavějších fenoménů současné fyziky. V přednášce vedené populárně-vědeckou formou přístupnou širokému spektru návštěvníků budou vysvětleny principy supravodivosti a supravodivé levitace. Na konci prezentace bude předvedena supravodivé levitace při teplotě kapalného dusíku a podány informace o aplikacích supravodivosti, např. o létajících vlacích. Uvádí dr. Miloš Jirsa - vedoucí vědecký pracovník, věnující se dlouhodobě magnetickým vlastnostem supravodičů. Od roku 1998 spolupracuje s japonskými a dalšími zahraničními kolegy na vývoji zejména objemných supravodičů pro velmi silné kompaktní magnety.
  • Začátky exkurzí: Čtvrtek - 09:00, 10:15, 11:30, 13:15, 14:45, Pátek - 09:00, 10:15, 12:15, 13:30, Sobota - 09:30, 10:45, 12:00, kapacita 15 osob

 • Okruh 4: Materiály s tvarovou pamětí a mikrostruktura věcí (Délka exkurze je 90 minut.)
  • Materiály s tvarovou pamětí: Materiály s tvarovou pamětí jsou moderní materiály vyvíjené pro své neobvyklé funkční vlastnosti, jako jsou: tvarová paměť, schopnost vyvolat mechanický pohyb či působit vratně na své okolí silou při vyvolané změně teploty, elektrického či magnetického pole. Materiály s tvarovou pamětí mohou být kovy, ale i polymery, keramiky a nejrůznější hybridní kompozity uměle vyrobené z těchto materiálů. V technických zařízeních mohou nahradit složitější zařízení jako spínače či motory, jejich ovládání je jednoduché a lze je v podstatě libovolně zmenšovat. Během krátké návštěvy budou vysvětleny principy, metody studia a technické využití jevů tvarové paměti v kovech související s tepelně řízenou martenzitickou fázovou transformací, principy aktuace pomocí magnetického pole v kovech a kompozitech, či funkce elektroaktivních polymerů.
  • Mikrostruktura věcí: Za našimi dveřmi Vám, vybaveni špičkovým, dokonce českým skenovacím elektronovým mikroskopem Tescan FERA3 ukážeme neočekávaně elegantní mikrostruktury zcela banálních každodenních věcí, které jsou svědectvím o umných metodách průmyslové výroby, či o efektivitě evolučních strategií. Nad víčky, skořápkami kameny a slitinymi bude dostatek prostoru i pro fyzikální podstatu používaných metod. Na své si tak přijdou zájemci o elektronovou mikroskopii, analytické metody, ale i strukturu přírodnin, kovů, minerálů a podobné malichernosti.
  • Začátky exkurzí: Čtvrtek - 08:30, 10:30, 12:45, 14:30 Pátek - 08:30, 10:30 13:30, Sobota - 09:45, 11:30, kapacita 20 osob

 • Okruh 5: Od nanosvěta po vesmír (Délka exkurze je 90 minut.)
  • Krystaly mění barvu světla: Spektrum světla (elektromagnetického záření) je velmi široké a zahrnuje ultrafialový, viditelný, infračervený, či mikrovlnný obor, atd. Mezi infračervenou a mikrovlnnou oblastí se nachází tzv. obor terahertzového záření, které umožňuje mj. ojedinělý způsob zkoumání látek. Využití tohoto záření doznalo významný rozvoj teprve v posledním desetiletí díky možnosti generovat terahertzové vlny; k tomu se využívají velmi krátké laserové pulsy a tzv. nelineární optické jevy v krystalech, které mění frekvenci záření (tj. jeho „barvu“). Během exkurze předvedeme na názorných ukázkách, jak vnímáme barvu (frekvenci) světla, jakým způsobem můžeme v krystalech měnit barvu laserového svazku (a proč k tomu dochází) a jak můžeme zprostředkovaně pozorovat „neviditelné“ terahertzové záření.
  • Co na nás dopadá z vesmíru a ani to necítíme: Návštěvníci budou seznámeni s principy detekce elementárních částic pomocí scintilačních detektorů, různými provedeními těchto detektorů a způsoby jejich využití v urychlovačích. Jako ukázka praktické aplikace bude předvedeno zařízení, detekující částice přicházející z vesmíru, které jsou všudypřítomné a procházejí i lidským tělem. Budou též předvedeny způsoby návrhu a vývoje elektroniky potřebné pro správnou činnost detektorů. Zaměříme se na vývojové práce v oblasti kalibračních systémů scintilačních detektorů pro projektovaný lineární urychlovač. Jedná se o zařízení generující nanosekundové elektrické impulzy, jejich zpracovávání, převod na optické impulzy a snímání těchto impulzů pro následné vyhodnocování. Budou předvedeny ukázky zkušebních vzorků a prototypů realizovaných na špičkové technické úrovni a ukázky generování impulzů délky 2 až 10 ns s amplitudou 1 až 20 V a praktické měření impulzů získaných z optických snímačů s délkou 2 až 10 ns a s amplitudou řádově několik milivoltů při minimálním odstupu od úrovně šumu.
  • Začátky exkurzí: Čtvrtek - 08:30, 10:30, 12:45, 14:30 Pátek - 08:30, 10:30 13:30, Sobota - 09:30, 11:15, kapacita 20 osob

Přihlašování na okruhy najdete v rezervačním systému zde.

Program ve čtvrtek a v pátek je určen pro školní skupiny - rezervace míst je povinná! Letos nově probíhá rovněž přes rezervační systém, kde naleznete podrobnější instrukce.

Sobotní program je určen pro širokou veřejnost, rezervaci přes rezervační systém doporučujeme vzhledem k tomu, že kapacita laboratoří je omezená.

Všichni účastníci akce jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla, dostupná zde.

Pracoviště Cukrovarnická

Na pracovišti Cukrovarnická (Cukrovarnická 10, Praha 6) pro Vás máme připraveny následující okruhy exkurzí:


 • Mikroskopy a pokusy - vhodné pro žáky prvního a druhého stupně ZŠ i středoškoláky (úroveň výkladu bude uzpůsobena znalostem skupiny), délka cca 1 h. Rezervace míst nutná. Kapacita 30 účastníků.
  Součástí jsou následující témata:
  • Optický a elektronový mikroskop
  • Pozorování atomů
  • Pokusy s tekutým dusíkem
  Termíny a časy:
  • čtvrtek a pátek (14. - 15. 11.): 9:30, 11:00, 13:00
  • sobota (16. 11.): 10:00, 11:30
 • Výzkum fyziky pevných látek na FZU - vhodné pro zájemce o fyziku a výzkum ve FZU od SŠ a starší, délka cca 1 h. Rezervace míst nutná. Kapacita 40 účastníků. Upozornění: část okruhu může proběhnout pouze v anglickém jazyce.
  Součástí jsou následující témata:
  • Modré diody
  • Růst vrstev molekulovou epitaxí
  • Rentgenová strukturní analýza/ Rentgenová prášková analýza
  • Termoelektrická konverze tepla v elektřinu
  Termíny a časy:
  • čtvrtek a pátek (14. - 15. 11.): 10:00, 11:30, 13:30
  • sobota (16. 11.): 10:30, 12:00

Rezervace je povinná, nejlépe v rezervačním systému, či u kontaktní osoby: Zdeňka Milotová, e-mail: milotovaatfzu [dot] cz


Doprovodný program:

Historická procházka: Areál památkově chráněných budov FZU
sobota 16. 11. 11:00
Víte, že celá ulice Cukrovarnická se jmenuje podle budov Fyzikálního ústavu? Před téměř sto lety totiž byly postaveny pro Výzkumný ústav cukrovarnický. V případě hezkého počasí nabízíme krátkou procházku areálem památkově chráněných budov ve stylu art deco a seznámení s historií Fyzikálního ústavu (cca 40 minut). Určeno pro širokou veřejnost, registrace nutná předem v rezervačním systému.

Detektivem nanosvěta s elektronovým mikroskopem - workshop
úterý 12. 11. 13:30-16:00
Baví tě pozorovat objekty světelným mikroskopem? A co sestoupit do ještě o tři řády vyšších zvětšení a vyzkoušet si práci na mikroskopu elektronovém? Z hlediska rozlišení zažiješ přestup z krajského přeboru do zvětšovací ligy mistrů! Uvidíš nejen neuvěřitelné detaily obyčejných předmětů, ale také předměty dost neobyčejné, jako jsou světelným mikroskopem obtížně pozorovatelné krystalky nanodiamantů či halidových perovskitů, tedy materiálů, které jsou objektem zájmu špičkových vědců po celém světě. Vhodné pro studenty SŠ a širokou veřejnost, registrace nutná předem v rezervačním systému.

Pracoviště Dolní Břežany

Laserová centra ELI Beamlines a HiLASE v Dolních Břežanech u Prahy jsou součástí Fyzikálního ústavu AV ČR. Vědci těchto center spolupracují s nejprestižnějšími světovými výzkumnými pracovišti na vývoji špičkových laserových systémů. Ve spolupráci s vysokými školami a výzkumníky z celého světa se stanou i atraktivním místem pro výchovu nové generace vědeckých talentů.

Ukážeme vám laser jako unikátní zdroj světla a energie s vlastnostmi, které žádná jiná technologie nenabízí. Představíme roli laserů v každodenním životě, v průmyslu i ve vědě. Nahlédnete do moderních budov laserových center, jejich laserových a experimentálních hal. Přesunete se do virtuální reality, kde se projdete supermoderní laserovou laboratoří a ocitnete se v těsné blízkosti nejintenzivnějších laserů světa.

Na pracovišti „Dolní Břežany“ (adresa: Fyzikální ústav AV ČR, Laserová centra ELI Beamlines a HiLASE, Za Radnicí 828, Dolní Břežany) můžete navštívit exkurze a komentované prohlídky. v následujících termínech:

 • úterý 12. 11.
  • 10:00-12:30 — 2. stupeň ZŠ, studenti SŠ
 • středa 13. 11.
  • 10:00-12:30 — 2. stupeň ZŠ, studenti SŠ
 • pátek 15. 11.
  • 10:00-12:30 — 2. stupeň ZŠ, studenti SŠ
  • 16:00-19:00 — dospělá veřejnost a rodiny s dětmi

Rezervace míst je doporučená v rezervačním systému

Kontakt:
HiLASE: Mgr. Kateřina Brejchová, tel.: 721 836 394, e-mail: katerina.brejchovaathilase [dot] cz,
ELI Beamlines: Mgr. Hana Strnadová, tel.: 601 560 333, e-mail: hana [dot] strnadovaateli-beams [dot] eu

2017: Dny nanotechnologií a superlaserů

Kromě Dnů otevřených dveří se v roce 2017 Fyzikální ústav v rámci Týdne vědy a techniky podílel na Dni superlaserů v úterý 7.11. a Dni nanotechnologií ve čtvrtek 9.11., které proběhly v budově Akademie věd (Národní 3, Praha 1).