Nacházíte se

Akreditované programy

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., je významným školícím pracovištěm pro celou řadu fyzikálních oborů. Ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje akreditované studijní programy. V rámci těchto programů mohou být na pracovištích Fyzikálního ústavu školeni studenti pro doktorské (PhD) a magisterské studium. V následující tabulce je uveden seznam akreditovaných oborů.

Akreditované studijní programy ve FZÚ

Dohoda s VŠ Název programu Název oboru  Platnost
akreditace
MFF UK Praha Fyzika Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika (A) 31.8.2019
MFF UK Praha Fyzika Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum 31.8.2019
MFF UK Praha Fyzika Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí 31.8.2019
MFF UK Praha Fyzika Fyzika povrchů a rozhraní 31.8.2019
MFF UK Praha Fyzika Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika 31.8.2019
MFF UK Praha Fyzika Kvantová optika a optoelektronika 31.8.2019
MFF UK Praha Fyzika Subjaderná fyzika 31.8.2019
MFF UK Praha Fyzika Fyzika nanostruktur (A) 31.8.2019
ČVUT Praha Aplikace přírodních věd Fyzikální inženýrství 31.7.2023

Kromě doktorských a magisterských (nebo diplomových) prací je možné ve FZÚ vypracovat i práce bakalářské.

Fyzikální ústav také spolupracuje se středními školami. Je možné dohodnout přednášky pro jejich studenty i učitele a je také možné vypracovat ve FZÚ středoškolské práce.