Nacházíte se

Vítejte na stránkách FZÚ

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. (FZÚ) je veřejná výzkumná instituce, zaměřená na základní a aplikovaný výzkum v oblasti fyziky. Zřizovatelem FZÚ je Akademie věd České republiky.

Současný program ústavu zahrnuje pět oblastí: fyziku elementárních částic, kondenzovaných systémů a pevných látek, optiku a fyziku plazmatu, kterým odpovídá členění do vědeckých sekcí.

Více o činnosti FZÚ ...

Středa, 27.05.2020

Patentované řešení vědců z ČVUT a AV ČR prodlouží životnost palivových článků v jaderných reaktorech za havarijních i standardních podmínek, a to pokrytím povrchu palivových článků tenkou polykrystalickou diamantovou vrstvou. K výzkumu v této oblasti odborníky inspirovala například jaderná havárie ve Fukušimě. Český patent byl minulý měsíc úspěšně přijat Evropským patentovým úřadem, nyní si nalezne cestu do praxe.

Pátek, 22.05.2020

Studium magnetismu a obor zvaný krystalografie jsou na první pohled nesouvisející disciplíny. U některých typů magnetických látek však dochází, především za nízkých teplot, k periodickému uspořádání magnetických momentů. Na záznamu neutronové difrakce se toto uspořádáné projeví jako dodatečné píky, z jejichž poloh a intenzit lze orientaci magnetických momentů zpětně zjistit. Právě zde se protínají magnetické studie a krystalografie.

Úterý, 19.05.2020

Dnes uplynulo přesně šedesát let od doby, kdy americký fyzik Theodore Maiman spustil vůbec první funkční laser na světě. Tři roky poté v roce 1963 se tehdejší Československo stalo po USA a Sovětském svazu další zemí, která postavila vlastní funkční laser. Od té doby se u nás utvářela významná vědecká komunita, která se intenzivně věnovala laserovému výzkumu. I díky ní bylo na co navazovat a povedlo se v roce 2009 prosadit realizaci ambiciózního projektu ELI Beamlines.

Čtvrtek, 07.05.2020

V soutěži o obálku prestižního časopisu Materials Today vydavatelství Elsevier uspěl se snímkem z elektronového mikroskopu doktorand Karel Tesař. Ve Fyzikálním ústavu AV ČR (FZÚ) a na Katedře materiálů FJFI ČVUT v Praze vyvíjí nový materiál pro implantáty, které se v těle rozpustí. Jeho vítězná fotografie zachycuje růst korozních produktů na bublině vodíku v simulovaném tělním roztoku.

Úterý, 28.04.2020

Ludvík Smrčka

Na nedávno zesnulého vynikajícího badatele a kamaráda Ing. Ludvíka Smrčku, DrSc., vzpomínají kolegové Pavel Středa, Petr Vašek, Pavel Svoboda a Jan Kočka. Ludvík Smrčka významně ovlivnil jejich život, a to nejen ten profesionální.

Stránky